Kiinteistöyhdistyksen vuosikokous 11.3.2019

Julkaistu: 11.02.2019

Kiinteistöyhdistyksen varsinainen kokous pidetään 11.3. klo 16.30 Jyväskylän kaupunginkirjaston Wolmarinsalissa, Vapaudenkatu 39–41, Jyväskylä. Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 10§ määräämät asiat ja yhdistyksen sääntöjen muuttaminen.

Ilmoittautuminen, valtuuksien tarkastus ja kahvitarjoilu alkaa klo 15.30. Kokous alkaa klo 16.30 ja päättyy viimeistään klo 20.00.

Kokoukseen voi osallistua yhdistyksen jäsenkiinteistön edustajana henkilö, jolla on jäsenen yhtiöjärjestyksen mukainen nimenkirjoitusoikeus tai jäsenen antama valtuutus, joka osoitetaan valtakirjalla tai hallituksen kokouksen pöytäkirjan otteella.

Pyydämme ilmoittautumaan viimeistään ma 4.3.2019 taataksemme sujuvat kokousjärjestelyt. Ilmoittautuminen tapahtuu osoitteessa www.lyyti.in/kokous2019

Ennakkoilmoittautuminen ei ole edellytys kokoukseen osallistumiselle.

Kokouskutsu ja kokousmateriaali ovat jäsensivuilla viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta ja toimitetaan ennakkoon ilmoittautuneille sähköpostitse.

Kokouksessa äänioikeutetuilla Kiinteistöyhdistyksen jäsenillä on mahdollisuus tehdä ehdotuksensa kiinteistöyhdistyksen hallituksen jäseniksi.

Asialista:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
 3. Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat
 4. Todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 6. Esitetään hallituksen kertomus vuoden 2018 toiminnasta
 7. Esitetään vuoden 2018 tilinpäätös
 8. Esitetään tilintarkastuskertomus
 9. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
 10. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toiminnanjohtajalle
 11. Vahvistetaan toimintasuunnitelma vuodelle 2019
 12. Vahvistetaan talousarvio, jäsenmaksut ja alennukset vuodelle 2019
 13. Määrätään hallituksen jäsenten palkkiot
 14. Määrätään hallituksen jäsenten lukumäärä
 15. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
 16. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
 17. Valitaan tilintarkastajat
 18. Päätetään muutoksista yhdistyksen sääntöihin
 19. Valitaan ehdollepanovaliokunnan jäsenet (mikäli sääntömuutos ehdollepanovaliokunnasta hyväksyttiin)
 20. Muut esille tulevat asiat
 21. Kokouksen päättäminen

Haku