Keski-Suomen Kiinteistöyhdistys ry:n vuosikokous 2021

20.04.2021 klo 16.30 Etäkokous (Microsoft Teams) ja Kansalaistoiminnankeskus Matara, kokoustila Hilla, Matarankatu 6 A 1, Jyväskylä


Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 10 §:n määrämät asiat.

Kokous järjestetään noudattaen lakia väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteistölaeista covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi (677/2020).

Viranomaisten suosituksen mukaisesti kehotamme kaikkia osallistumaan etäyhteydellä. Odotamme kaikilta vastuullisuutta ja toivomme, että kokouspaikalle saapuvat vain yhdistyksen työntekijät.

Jäsenyhtiön tulee nimetä kokoukseen sellainen edustaja, jolla on valmiudet osallistua kokoukseen.

Kaikilta osallistujilta vaaditaan ilmoittautuminen ennakkoon. Ilmoittautumiset ja mahdolliset valtakirjat tulee toimittaa 6.4.2021 kello 16.00 mennessä alla olevalla linkillä tai yhdistyksen toimistolle. Jälki-ilmoittautuneita ei oteta kokoukseen.

Kokouspaikalla noudatetaan voimassa olevia viranomaisten määräyksiä ja ohjeita. Maskin käyttö on pakollista. Tarjoiluja ei järjestetä. Kokouspaikka voidaan vaihtaa ja osallistujat sijoittaa eri paikkoihin tarvittaessa.

Etäyhteydellä osallistuville lähetetään ohjeet ja tarjotaan mahdollisuus harjoitella etäyhteyden käyttöä. Katso tapahtumakalenterista Teams-treenit. Etäyhteyden käyttö ei edellytä erillisen ohjelman asentamista.

Äänestykset kokouksessa suoritetaan avoimina tai käyttäen sähköistä äänestysjärjestelmää. Sen vuoksi osallistujilla pitää olla kokoksen aikana käytössään sähköposti ja verkkoyhteys.

Kokousasiakirjat löytyvät Kiinteistöliiton jäsensivuilta kohdasta Tilaisuuksien aineistot >> Yhdistyksen vuosikokous 2021. Kokousasiakirjat lähetetään ilmoittautuneille sähköpostilla.


Kokouksen asialista:

 1. Kokouksen avaaminen
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
 3. Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat
 4. Todetaan kokouksen osanottajat ja äänimäärät
 5. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 6. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 7. Esitetään hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta 2020 vuonna
 8. Esitetään tilinpäätös vuodelta 2020
 9. Esitetään tilintarkastuskertomus
 10. Päätetään vuoden 2020 tilinpäätöksen vahvistamisesta
 11. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toiminnanjohtajalle
 12. Vahvistetaan toimintasuunnitelma vuodelle 2021
 13. Vahvistetaan talousarvio, jäsenmaksut ja alennukset vuodelle 2021
 14. Määrätään hallituksen jäsenten palkkiot
 15. Määrätään hallituksen jäsenten lukumäärä
 16. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
 17. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja hallituksen keskuudesta
 18. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet
 19. Muut esille tulevat asiat
 20. Kokouksen päättäminen


Asunto-osakeyhtiön edustaminen

Asunto-osakeyhtiöiden ja muiden yhteisömuotoisten jäsenten edustusoikeus on hallituksen nimeämällä edustajalla. Tällä tulee olla ote hallituksen kokouksen pöytäkirjasta tai hallituksen antama valtakirja, jonka on allekirjoittanut yhtiön nimenkirjoitusoikeuden haltija. Valtakirjan malli on jäsensivuilla kokousasiakirjoissa sekä tässä linkissä (word) ja tässä linkissä (pdf).

Mikäli hallitus ei ole erikseen nimennyt edustajaa kokoukseen, edustusoikeus on ensisijaisesti hallituksen puheenjohtajalla ja toissijaisesti muulla jäsenen nimenkirjoitusoikeuden haltijalla. Henkilö ei tarvitse erillistä hallituksen valtuutusta. Nimenkirjoitusoikeus kerrotaan taloyhtiön yhtiöjärjestyksessä.

Pakollinen ilmoittautuminen 6.4.2021 klo 16:00 mennessä

Kaikilta osallistujilta vaaditaan ilmoittautuminen ennakkoon. Jälki-ilmoittautuneita ei oteta kokoukseen. Ilmoittautumiset ja mahdolliset valtuutukset tulee toimittaa viimeistään 6.4.2021 kello 16:00 mennessä tällä sähköisellä ilmoittautumisella tai sähköpostitse keski-suomi@kiinteistoliitto.fi tai toimistolle postiosoitteeseen Sepänkatu 4 C, 40100 Jyväskylä.

Lisätietoja kokousjärjestelyistä antaa toiminnanjohtaja Hannu Mähönen 045 1106333, hannu.mahonen@kiinteistoliitto.fi

Keski-Suomen Kiinteistöyhdistys ry

HallitusHaku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.