Keski-Suomen Kiinteistöyhdistys ry:n ylimääräinen kokous 2021

09.06.2021 klo 16.30 Etäkokous (Microsoft Teams) ja Kansalaistoiminnankeskus Matara, kokoustila Hilla, Matarankatu 6 A 1, Jyväskylä

Keski-Suomen Kiinteistöyhdistys ry:n hallitus on päättänyt kutsua koolle ylimääräisen yhdistyksen kokouksen keskiviikkona 9.6.2021 klo 16.30.

Kokouskutsu on julkaistu Keski-Suomen Kiinteistöviesti -jäsenlehdessä 2/2021, jakeluviikko 17.

Kokous järjestetään etäyhteydellä (Microsoft Teams) sekä Kansalaistoiminnankeskus Matarassa os. Matarankatu 6 A 1, Jyväskylä. Lisäksi jäsen voi ilmoittaa kantansa kokouksessa käsiteltäviin esityksiin kirjallisesti, jolloin jäsenen edustajan ei tarvitse osallistua kokoukseen.

Koronatilanteesta johtuen kehotamme kaikkia osallistumaan etäyhteydellä tai ilmoittamaan kannan kirjallisesti.

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen hallituksen esitys yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta sekä Asunto Oy Pohjanniementie 3:n ja Asunto Oy Puistotori 4:n esitys yhdistyksen hallituksen kaikkien jäsenten ja varajäsenten erottamisesta luottamuspulan johdosta.

Kokous järjestetään noudattaen lakia väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi (677/2020).

Kaikilta osallistujilta vaaditaan ilmoittautuminen ennakkoon. Ilmoittautumiset ja mahdolliset valtakirjat tulee toimittaa alla olevalla linkillä tai yhdistyksen toimistolle viimeistään 26.5.2021 klo 16:00 mennessä. Jälki-ilmoittautumisia ei hyväksytä.

Jäsenyhtiön tulee nimetä kokoukseen edustaja, jolla on valmiudet osallistua kokoukseen. Äänestykset suoritetaan avoimina äänestyksinä tai salaisina käyttämällä sähköistä äänestystä. Sen vuoksi osallistujilla pitää olla kokouksen aikana käytössään laite, jossa on sähköposti ja verkkoyhteys.

Kokouspaikalla noudatetaan voimassa olevia viranomaisten määräyksiä ja ohjeita. Maskin käyttö on pakollista. Tarjoiluja ei järjestetä. Kokouspaikka voi vaihtua ja osallistujat voidaan sijoittaa useisiin eri paikkoihin.

Etäyhteydellä osallistuville lähetetään ohjeet ja tarjotaan mahdollisuus harjoitella etäyhteyden käyttöä. Etäyhteys ei edellytä erillisen ohjelman asentamista. Katso tulossa olevat Teams-harjoitukset yhdistyksen tapahtumakalenterista.

KANNAN ILMOITTAMINEN ENNAKKOON

Jäsenyhtiö voi ilmoittaa kantansa kokouksessa käsiteltäviin esityksiin myös ennakkoon yhdellä seuraavista tavoista:

1. Lähettämällä kuvan Keski-Suomen Kiinteistöviesti -lehdessä sivulla 31 julkaistusta vastauslomakkeesta osoitteeseen keski-suomi@kiinteistoliitto.fi tai numeroon 045 110 6333.

2. Postittamalla Keski-Suomen Kiinteistöviesti -lehdessä sivulla 31 oleva vastauslomake postimerkillä varustetussa kuoressa osoitteeseen Keski-Suomen Kiinteistöyhdistys ry, Sepänkatu 4 C, 40100 Jyväskylä.

3. Toimittamalla Keski-Suomen Kiinteistöviesti -lehdessä sivulla 31 oleva vastauslomake Keski-Suomen Kiinteistöyhdistys ry:n toimistolle, Sepänkatu 4 C, Jyväskylä.

4. Täyttämällä sähköinen vastauslomake

Jäsenen katsotaan olevan läsnä kokouksessa, kun jäsenen kanta on toimitettu yhdistyksen tietoon yhdellä edellä olevista tavoista viimeistään perjantaina 4.6.2021. Puutteellisesti täytetyjä lomakkeita ei huomioida. Ilmoitamme, kun jäsenyhtiön vastauslomake on vastaanotettu.

Tällä tavalla kokoukseen osallistuvan jäsenen puhevallan käyttäminen on rajoitettua.

EDUSTUSOIKEUS KOKOUKSESSA

Asunto-osakeyhtiöiden ja muiden yhteisömuotoisten jäsenten edustusoikeus yhdistyksen kokouksessa on yhtiön hallituksen nimeämällä edustajalla. Tällä tulee olla ote hallituksen kokouksen pöytäkirjasta tai hallituksen antama valtakirja, jonka on allekirjoittanut yhtiön nimenkirjoitusoikeuden haltija. Valtakirjan malli on kokousasiakirjoissa.

Mikäli hallitus ei ole erikseen nimennyt edustajaa kokoukseen, edustusoikeus on ensisijaisesti hallituksen puheenjohtajalla ja toissijaisesti muulla yhtiön nimenkirjoitusoikeuden haltijalla. Tällainen henkilö ei tarvitse erillistä hallituksen valtuutusta. Nimenkirjoitusoikeus kerrotaan yhtiöjärjestyksessä.

ESITYSLISTA

 1. Kokouksen avaaminen
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
 3. Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat
 4. Todetaan kokouksen osanottajat ja äänimäärät
 5. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 6. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 7. Hallituksen esitys yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta
 8. Asunto Oy Pohjanniementie 3:n ja Asunto Oy Puistotori 4:n esitys yhdistyksen hallituksen kaikkien jäsenten ja varajäsenten erottamisesta luottamuspulan johdosta
 9. Määrätään hallituksen jäsenten lukumäärä (mahdollinen, jos kohdan 8 esitys hyväksyttiin)
 10. Valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet (mahdollinen, jos kohdan 8 esitys hyväksyttiin)
 11. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja hallituksen keskuudesta (mahdollinen, jos kohdan 8 esitys hyväksyttiin)
 12. Muut esille tulevat asiat
 13. Kokouksen päättäminen

Esitykset kokonaisuudessaan ja muut kokousasiakirjat ovat Kiinteistöliiton jäsensivuilla kohdassa Tilaisuuksien aineistot, ylimääräinen yhdistyksen kokous 9.6.2021. Materiaali lähetetään ilmoittautuneille sähköpostilla.

Lisätietoja kokousjärjestelyistä: toiminnanjohtaja Hannu Mähönen, puh. 045 110 6333, sähköposti hannu.mahonen@kiinteistoliitto.fi

Koronatilanteesta johtuen muutokset kokousjärjestelyihin ovat mahdollisia. Niistä tiedotetaan viivytyksettä.

Muistutus tärkeistä päivämääristä:

 • Ilmoittautumiset ja valtakirjat tulee toimittaa 26.5.2021 klo 16.00 mennessä. Jälki-ilmoittautumisia ei hyväksytä.
 • Jäsenyhtiö voi ilmoittaa kantansa kokouksessa käsiteltäviin esityksiin kirjallisesti ennakkoon viimeistään 4.6.2021.
 • Kokous 9.6.2021 klo 16.30.

Keski-Suomen Kiinteistöyhdistys ry

Hallitus

Ilmoittaudu tapahtumaan


Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.