Kiinteistöosakeyhtiöllä on 1.7. alkaen ilmoitusvelvollisuus tosiasiallisista edunsaajistaan

Kiinteistöosakeyhtiöllä on 1.7. alkaen ilmoitusvelvollisuus tosiasiallisista edunsaajistaan

Julkaistu: 27.06.2019

Heinäkuusta 2019 alkaen kiinteistöosakeyhtiöiden täytyy tehdä kaupparekisteri-ilmoitus tosiasiallisista edunsaajistaan. Tosiasiallisena edunsaajana pidetään luonnollista henkilöä, jolla on yli 25 prosentin omistus kiinteistöosakeyhtiössä tai vastaava ääniosuus yhtiössä. Tosiasiallisena edunsaajana pidetään myös luonnollista henkilöä, joka muulla tavoin (esimerkiksi osakassopimuksen perusteella) käyttää tosiasiallisesti määräysvaltaa kiinteistöosakeyhtiössä.

Kiinteistöosakeyhtiön on pidettävä tosiasiallisista edunsaajistaan luetteloa. Luetteloon merkitään omistajan tai edunsaajan nimi, syntymäaika, kansalaisuus, asuinmaa sekä määräysvallan tai omistusosuuden peruste ja laajuus. Luettelo on laadittava viivytyksettä kiinteistöosakeyhtiön perustamisen jälkeen ja sitä on pidettävä luotettavalla tavalla. Tiedot on ilmoitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle merkittäväksi kaupparekisteriin.

Mikäli kukaan ei omista yli 25 prosenttia kiinteistöosakeyhtiöön osakkeista, yhtiön tulee ilmoittaa, että sillä ei ole edunsaajia. Tällöin PRH merkitsee kaupparekisteriin osakeyhtiön edunsaajiksi hallituksen jäsenet ja toimitusjohtajan.

Uusien yhtiöiden osalta tosiasialliset edunsaajat ilmoitetaan perustamisilmoituksen yhteydessä. Vanhojen yhtiöiden osalta tosiasialliset edunsaajat on ilmoitettava kaupparekisteriin viimeistään 1 päivänä heinäkuuta 2020. Ilmoitus voidaan tehdä sähköisesti YTJ-palvelussa ja ilmoittaminen on maksutonta.

Asunto-osakeyhtiöillä ja keskinäisillä kiinteistöosakeyhtiöillä ei ole ilmoitusvelvollisuutta

Asunto-osakeyhtiöiltä ja keskinäisiltä kiinteistöosakeyhtiöiltä vastaavaa ilmoitusta kaupparekisteriin ei edellytetä. Asunto-osakeyhtiön ja keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön tosiasiallisina edunsaajina pidetään kaupparekisteriin merkittyjä hallituksen jäseniä. Yhtiön johtoa koskevat kaupparekisteritiedot tulee jatkossakin aina pitää ajan tasalla. Yhtiön ei siis kuitenkaan tarvitse tehdä erillistä ilmoitusta tosiasiallisista edunsaajistaan PRH:lle.

Rahanpesulain mukaisesti yhtiöiden on kuitenkin pidettävä luetteloa hallituksen jäsenistään tosiasiallisina edunsaajina. Luetteloon tulee merkitä hallituksen jäsenten nimi, syntymäaika, kansalaisuus, asuinmaa sekä määräysvallan tai omistusosuuden peruste ja laajuus. Luettelon voi pyytää esitettäväksi esimerkiksi luottolaitos tai vakuutusyhtiö.

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.