Kiinteistöyhdistyksen hallitus esittää muutoksia yhdistyksen sääntöihin

Kiinteistöyhdistyksen hallitus esittää muutoksia yhdistyksen sääntöihin

Julkaistu: 07.09.2020

Keski-Suomen Kiinteistöyhdistys ry:n hallitus on kokouksessaan 26.8.2020 päättänyt esittää muutoksia yhdistyksen sääntöihin.

Seuraavassa on yhteenveto sääntöihin esitetyistä muutoksista ja lisäyksistä. Kunkin kohdan lopussa suluissa on mainittu sääntöesityksen pykälä sekä nykyisten sääntöjen pykälä jos eri.

 1. Yhdistys noudattaa toiminnassaan hyvän hallintotavan periaatteita. (2 §)
 2. Yhdistykseen ei kutsuta enää kunniapuheenjohtajia tai kunniajäseniä. (3 §)
 3. Yhdistyksen uusiksi varsinaisiksi jäseniksi ei enää hyväksytä vuokranantajana toimivia yksityisiä henkilöitä. (3 §)
 4. Uusiksi varsinaisiksi jäseniksi ei hyväksytä enää muita oikeuskelpoisia yhteisöjä kuin asunto- tai kiinteistöosakeyhtiö, muu kiinteistön tai rakennuksen omistaja tai niitä hallitseva oikeuskelpoinen yhteisö. (3 §)
 5. Varsinaisen jäsenen katsotaan olevan asuintilojen vuokranantaja, kun sen hallinnassa olevien ja omistamien kiinteistöjen asuinhuoneistoista yli puolet on vuokrattu. Tällöin jäsenmaksu perustuu asuinhuoneistojen lukumäärään, ei rakennustilavuuteen. (3 §)
 6. Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, siitä voi ilmoittaa kirjallisesti myös toiminnanjohtajalle. (4 §)
 7. Jäsenen tulee ilmoittaa jäsenmaksun suuruuteen vaikuttavien tietojen muutoksista vuosittain kunkin vuoden loppuun mennessä. Näin jäsenmaksut voidaan laskuttaa heti vuoden alussa. (5 §)
 8. Yhdistyksen kokoukseen voi osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla, eli ns. etäkokous. (6 §, nyk. 7 §)
 9. Yhdistyksen kokouksen pöytäkirjan tulee olla jäsenten saatavilla 4 viikon kuluessa kokouksesta. (6 §, nyk. 7 §)
 10. Kutsu yhdistyksen kokouksiin on toimitettava jäsenille viimeistään 14 vuorokautta ennen kokousta. Nykyinen 7 vuorokautta on liian lyhyt aika. (7 §, nyk. 8 §)
 11. Yhdistyksen kokouksessa äänioikeuden edellytyksenä on, että kaikki ennen kokousta erääntyneet jäsenmaksut pitää olla maksettu ennen kokousta. (7 §, nyk. 8 §)
 12. Yhdistyksen kokouksessa yhteisömuotoisten jäsenten osalta edustusoikeus on ensisijaisesti jäsenen hallituksen puheenjohtajalla ja toissijaisesti jäsenen hallituksen kyseiseen kokoukseen kirjallisesti valtuuttamalla edustajalla. (7 §,  nyk. 8 §)
 13. Yksi henkilö voi edustaa yhdistyksen kokouksessa enintään 1/10 äänistä, kuitenkin enintään 10 jäsentä ja näistä enintään 5 jäsentä valtuutettuna. (7 §, nyk. 8 §)
 14. Varsinaisessa yhdistyksen kokouksessa on esitettävä myös yhdistyksen sijoitustoiminnan periaatteet sekä yhdistyksen toiminnan tavoitteet seuraavaksi 3-5 vuodeksi. (9 §, nyk. 10 §)
 15. Varsinaisessa yhdistyksen kokouksessa vahvistetaan jäsenmaksut ja niiden alennukset seuraavaksi kalenterivuodeksi. Näin jäsenmaksut voidaan laskuttaa heti vuoden alussa. (9 §, nyk. 10 §)
 16. Varsinaisessa yhdistyksen kokouksessa valitaan tilintarkastajat kuluvalle tilikaudelle. Nykyisin valitaan seuraavalle tilikaudelle, mikä on hankaloittanut tilintarkastajan vaihtamista. (9 §, nyk. 10 §)
 17. Hallituksen varsinaisten jäsenten enimmäismäärä laskee 16:sta jäsenestä 10 jäseneen, ja varajäsenten määrä on aina kaksi. (10 §, nyk. 11 §)
 18. Hallitukseen valittavan henkilön yläikäraja nousee 68:aan, jolloin henkilö voi olla hallituskauden päättyessä 70-vuotias. Tässä on seurattu yleistä vanhuuseläkkeelle jäämisen yläikärajaa. (10 §, nyk. 11 §)
 19. Hallitus päättää sijoitustoiminnan periaatteista, jotka esitetään varsinaiselle yhdistyksen kokoukselle, sekä yhdistyksen varojen sijoittamisesta sijoitustoiminnan periaatteiden mukaisesti. (11 §, nyk. 12 §)
 20. Hallitus päättää omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta, kiinnittämisestä ja ostamisesta. (11 §, nyk. 12 §)
 21. Varsinainen yhdistyksen kokous hallituksesta riippumattomana valitsee nimitysvaliokunnan valmistelemaan seuraavan varsinaisen yhdistyksen kokouksen henkilövalintoja. (13 §)

Kiinteistöyhdistyksen voimassa olevat säännöt ovat luettavissa yhdistyksen sivuilla

Kiinteistöyhdistyksen voimassa olevat säännöt ja hallituksen esitys uusiksi säännöiksi ovat nähtävillä myös Keski-Suomen Kiinteistöyhdistyksen toimistolla, Sepänkatu 4 C, Jyväskylä, ennalta sovittuna aikana.

Kiinteistöyhdistyksen hallitus pyytää jäsenistöltä kommentteja hallituksen esityksestä. Jäsenkiinteistön hallitus voi osoittaa kommentit kiinteistöyhdistyksen hallitukselle toimittamalla ne kirjallisesti toiminnanjohtajalle osoitteeseen hannu.mahonen@kiinteistoliitto.fi tai Hannu Mähönen, Keski-Suomen Kiinteistöyhdistys ry, Sepänkatu 4 C, 40100 Jyväskylä, viimeistään 20.10.2020 mennessä. 

Kiinteistöyhdistyksen hallitus seuraa koronavirustilannetta sekä viranomaisten määräyksiä ja ohjeita, ja kutsuu ylimääräisen yhdistyksen kokouksen koolle sitten kun sen arvioidaan olevan turvallista, tai sääntömuutokset käsitellään varsinaisessa yhdistyksen kokouksessa.

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.