Kiinteistöyhdistyksen vuosikokous 2021

Kiinteistöyhdistyksen vuosikokous 2021

Julkaistu: 18.03.2021

Keski-Suomen Kiinteistöyhdistys ry:n sääntömääräinen varsinainen yhdistyksen kokous järjestetään tiistaina 20.4.2021 klo 16.30 etäyhteydellä (Microsoft Teams) ja Kansalaistoiminnankeskus Matara, kokoustila Hilla, os. Matarankatu 6 A 1, Jyväskylä.

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 10 § määräämät asiat.

Kokous järjestetään noudattaen lakia väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi (677/2020).

Odotamme kaikilta vastuullisuutta ja viranomaisten suositusten mukaisesti kehotamme kaikkia osallistumaan etäyhteydellä.

Jäsenyhtiön tulee nimetä kokoukseen sellainen edustaja, jolla on valmiudet osallistua kokoukseen.

Kaikilta osallistujilta vaaditaan ilmoittautuminen ennakkoon. Ilmoittautumiset ja mahdolliset valtakirjat tulee toimittaa osoitteeseen www.lyyti.in/kokous21 tai yhdistyksen toimistolle viimeistään 6.4.2021 klo 16.00 mennessä. Jälki-ilmoittautuneita ei oteta kokoukseen.

Kokouspaikalla noudatetaan voimassa olevia viranomaisten määräyksiä ja ohjeita. Maskin käyttö on pakollista. Tarjoiluja ei järjestetä. Tarvittaessa kokouspaikka voidaan vaihtaa ja osallistujat sijoittaa eri paikkoihin.

Etäyhteydellä osallistuville lähetetään ohjeet ja tarjotaan mahdollisuus harjoitella etäyhteyden käyttöä. Etäyhteyden käyttäminen ei edellytä erillisen ohjelman asentamista. Katso tulossa olevat Teams-harjoitukset tapahtumakalenterista.

Äänestykset kokouksessa suoritetaan avoimina tai käyttäen sähköistä äänestysjärjestelmää. Sen vuoksi osallistujilla pitää olla kokouksen aikana käytössään laite, jossa on sähköposti ja verkkoyhteys.

Kokousasiakirjat löytyvät Kiinteistöliiton jäsensivuilta kohdasta Tilaisuuksien aineistot, yhdistyksen vuosikokous 2021. Kokousasiakirjat lähetetään ilmoittautuneille sähköpostilla.

Kokouksen asialista:

 1. Kokouksen avaaminen
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
 3. Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat
 4. Todetaan kokouksen osanottajat ja äänimäärät
 5. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 6. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 7. Esitetään hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta vuonna 2020
 8. Esitetään tilinpäätös vuodelta 2020
 9. Esitetään tilintarkastuskertomus
 10. Päätetään vuoden 2020 tilinpäätöksen vahvistamisesta
 11. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toiminnanjohtajalle
 12. Vahvistetaan toimintasuunnitelma vuodelle 2021
 13. Vahvistetaan talousarvio, jäsenmaksut ja alennukset vuodelle 2021
 14. Määrätään hallituksen jäsenten palkkiot
 15. Määrätään hallituksen jäsenten lukumäärä
 16. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
 17. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja hallituksen keskuudesta
 18. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet
 19. Muut esille tulevat asiat
 20. Kokouksen päättäminen

Asunto-osakeyhtiöiden ja muiden yhteisömuotoisten jäsenten edustusoikeus on yhtiön hallituksen nimeämällä edustajalla. Tällä tulee olla ote hallituksen kokouksen pöytäkirjasta tai hallituksen antama valtakirja, jonka on allekirjoittanut yhtiön nimenkirjoitusoikeuden haltija. Valtakirjan malli on kokousasiakirjoissa.

Mikäli hallitus ei ole erikseen nimennyt edustajaa kokoukseen, edustusoikeus on ensisijaisesti hallituksen puheenjohtajalla ja toissijaisesti muulla yhtiön nimenkirjoitusoikeuden haltijalla. Henkilö ei tarvitse erillistä hallituksen valtuutusta. Nimenkirjoitusoikeus kerrotaan yhtiöjärjestyksessä.

Lisätietoja kokousjärjestelyistä antaa yhdistyksen toiminnanjohtaja Hannu Mähönen, 045 110 6333, hannu.mahonen@kiinteistoliitto.fi

Koronatilanteesta johtuen muutokset kokousjärjestelyihin ovat mahdollisia. Niistä tiedotetaan viivytyksettä.

Ilmoittautumiset ja mahdolliset valtakirjat tulee toimittaa osoitteeseen www.lyyti.in/kokous21 tai yhdistyksen toimistolle viimeistään 6.4.2021 klo 16.00 mennessä. Jälki-ilmoittautuneita ei oteta kokoukseen.

Keski-Suomen Kiinteistöyhdistys ry

Hallitus

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.