Ylimääräinen yhdistyksen kokous 9.6.2021

Ylimääräinen yhdistyksen kokous 9.6.2021

Julkaistu: 27.04.2021

Keski-Suomen Kiinteistöyhdistys ry:n hallitus on päättänyt kutsua koolle ylimääräisen yhdistyksen kokouksen keskiviikkona 9.6.2021 klo 16.30.

Kokouskutsu on julkaistu Keski-Suomen Kiinteistöviesti -jäsenlehdessä 2/2021, joka postitetaan jäsenille viikolla 17.

Kokous järjestetään etäyhteydellä (Microsoft Teams) sekä Kansalaistoiminnankeskus Matarassa os. Matarankatu 6 A 1, Jyväskylä. Lisäksi jäsenyhtiö voi ilmoittaa kantansa kokouksessa käsiteltäviin esityksiin kirjallisesti, jolloin jäsenen edustajan ei tarvitse osallistua kokoukseen. Kannan ilmoittaminen kirjallisesti ei estä jäsenen edustajaa osallistumasta myös kokoukseen. 

Koronatilanteesta johtuen kehotamme kaikkia osallistumaan etäyhteydellä tai ilmoittamaan jäsenyhtiön kannan kirjallisesti.

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen hallituksen esitys yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta sekä Asunto Oy Pohjanniementie 3:n ja Asunto Oy Puistotori 4:n esitys yhdistyksen hallituksen kaikkien jäsenten ja varajäsenten erottamisesta luottamuspulan johdosta.

Kokous järjestetään noudattaen lakia väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi (677/2020).

Kaikilta kokoukseen osallistuvilta vaaditaan ilmoittautuminen ennakkoon. Ilmoittautumiset ja valtakirjat tulee toimittaa osoitteeseen www.lyyti.in/kokous09062021 tai yhdistyksen toimistolle viimeistään 26.5.2021 klo 16.00 mennessä. Jälki-ilmoittautumisia ei hyväksytä.

Jäsenyhtiön tulee nimetä kokoukseen edustaja, jolla on valmiudet osallistua kokoukseen. Äänestykset suoritetaan avoimina äänestyksinä tai salaisina käyttämällä sähköistä äänestystä. Sen vuoksi osallistujilla pitää olla kokouksen aikana käytössään laite, jossa on sähköposti ja verkkoyhteys.

Kokouspaikalla noudatetaan voimassa olevia viranomaisten määräyksiä ja ohjeita terveysturvallisuuden takaamiseksi. Maskin käyttö on pakollista. Tarjoiluja ei järjestetä. Kokouspaikka voi vaihtua ja osallistujat voidaan sijoittaa useisiin eri paikkoihin.

Etäyhteydellä osallistuville lähetetään ohjeet ja tarjotaan mahdollisuus harjoitella etäyhteyden käyttöä. Etäyhteys ei edellytä erillisen ohjelman asentamista. Katso tulossa olevat Teams-harjoitukset yhdistyksen tapahtumakalenterista.

KANNAN ILMOITTAMINEN KIRJALLISESTI ENNAKKOON 

Jäsenyhtiö voi ilmoittaa kantansa kokouksessa käsiteltäviin esityksiin myös kirjallisesti ennakkoon ilman että sen edustaja osallistuu kokoukseen. Kanta on saatettava yhdistyksen tietoon ohjeiden mukaisesti viimeistään 4.6.2021. Jäsenyhtiö voi ilmoittaa kantansa yhdellä seuraavista tavoista:

 1. Täyttämällä Keski-Suomen Kiinteistöviesti -lehdessä sivulla 31 julkaistu vastauslomake ja lähettämällä siitä kuvan osoitteeseen keski-suomi@kiinteistoliitto.fi tai numeroon 045 110 6333.
 2. Postittamalla vastauslomake postimerkillä varustetussa kuoressa osoitteeseen Keski-Suomen Kiinteistöyhdistys ry, Sepänkatu 4 C, 40100 Jyväskylä.
 3. Toimittamalla vastauslomake Keski-Suomen Kiinteistöyhdistys ry:n toimistolle, Sepänkatu 4 C, Jyväskylä.
 4. Täyttämällä sähköinen vastauslomake.

Jäsenen katsotaan olevan läsnä kokouksessa, kun jäsenen kanta on toimitettu yhdistyksen tietoon yhdellä edellä olevista tavoista viimeistään perjantaina 4.6.2021. Puutteellisesti täytettyjä lomakkeita ei huomioida. Ilmoitamme, kun jäsenyhtiön vastauslomake on vastaanotettu.

Tällä tavalla kokoukseen osallistuvan jäsenen puhevallan käyttäminen on rajoitettua.

EDUSTUSOIKEUS KOKOUKSESSA 

Asunto-osakeyhtiöiden ja muiden yhteisömuotoisten jäsenten edustusoikeus yhdistyksen kokouksessa on yhtiön hallituksen nimeämällä edustajalla. Tällä tulee olla ote hallituksen kokouksen pöytäkirjasta tai hallituksen antama valtakirja, jonka on allekirjoittanut yhtiön nimenkirjoitusoikeuden haltija. Valtakirjan malli on kokousasiakirjoissa.

Mikäli hallitus ei ole erikseen nimennyt edustajaa kokoukseen, edustusoikeus on ensisijaisesti hallituksen puheenjohtajalla ja toissijaisesti muulla yhtiön nimenkirjoitusoikeuden haltijalla. Tällainen henkilö ei tarvitse erillistä hallituksen valtuutusta. Nimenkirjoitusoikeus kerrotaan yhtiöjärjestyksessä.

KOKOUKSEN ESITYSLISTA

 1. Kokouksen avaaminen
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
 3. Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat
 4. Todetaan kokouksen osanottajat ja äänimäärät
 5. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 6. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 7. Hallituksen esitys yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta
 8. Asunto Oy Pohjanniementie 3:n ja Asunto Oy Puistotori 4:n esitys yhdistyksen hallituksen kaikkien jäsenten ja varajäsenten erottamisesta luottamuspulan johdosta
 9. Määrätään hallituksen jäsenten lukumäärä (mahdollinen jos kohdan 8 esitys hyväksyttiin) 
 10. Valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet (mahdollinen jos kohdan 8 esitys hyväksyttiin)
 11. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja hallituksen keskuudesta (mahdollinen jos kohdan 8 esitys hyväksyttiin)
 12. Muut esille tulevat asiat
 13. Kokouksen päättäminen

Esitykset kokonaisuudessaan ja muut kokousasiakirjat ovat Kiinteistöliiton jäsensivuilla kohdassa Tilaisuuksien aineistot, ylimääräinen yhdistyksen kokous 9.6.2021. Lisäksi materiaali lähetetään ilmoittautuneille sähköpostilla.

Lisätietoja kokousjärjestelyistä: toiminnanjohtaja Hannu Mähönen, puh. 045 110 6333, sähköposti hannu.mahonen@kiinteistoliitto.fi

Koronatilanteesta johtuen muutokset kokousjärjestelyihin ovat mahdollisia. Niistä tiedotetaan viivytyksettä.

Muistutus tärkeistä päivämääristä:

 • Ilmoittautumiset ja valtakirjat tulee toimittaa viimeistään 26.5.2021 klo 16.00 mennessä. Jälki-ilmoittautumisia ei hyväksytä.
 • Jäsenyhtiö voi ilmoittaa kantansa kokouksessa käsiteltäviin esityksiin kirjallisesti ennakkoon viimeistään 4.6.2021.
 • Kokous 9.6.2021 klo 16.30.

Keski-Suomen Kiinteistöyhdistys ry

Hallitus

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.