KUTSU: Kiinteistöyhdistyksen vuosikokous 6.4.2022

KUTSU: Kiinteistöyhdistyksen vuosikokous 6.4.2022

Julkaistu: 08.03.2022

Keski-Suomen Kiinteistöyhdistys ry:n sääntömääräinen varsinainen yhdistyksen kokous pidetään keskiviikkona 6.4.2022 klo 16.30 Hotelli Versossa, os. Kauppakatu 35, Jyväskylä. Kahvitarjoilu alkaa klo 15.30. Kokoukseen voi osallistua myös etäyhteydellä (Microsoft Teams).

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 10 § määräämät asiat.

Kokous järjestetään noudattaen lakia väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista (375/2021).

Kaikilta osallistujilta vaaditaan ilmoittautuminen ennakkoon. Ilmoittautumiset ja valtakirjat tulee toimittaa 30.3.2022 klo 16.00 mennessä osoitteeseen www.lyyti.in/kokous22 tai sähköpostilla keski-suomi@kiinteistoliitto.fi tai yhdistyksen toimistolle, os. Sepänkatu 4 C, Jyväskylä. Määräajan jälkeen ilmoittautuneella ei ole oikeutta osallistua kokoukseen, ei oikeutta olla läsnä eikä oikeutta osallistua kokouksen päätöksentekoon.

Kokouksessa jäsenen edustusoikeus on tässä järjestyksessä:

 1. Yhtiön hallituksen valtuuttamalla edustajalla. Tällä tulee olla joko hallituksen antama valtakirja tai ote hallituksen kokouksen pöytäkirjasta.
 2. Yhtiön hallituksen puheenjohtajalla, jonka tiedot ovat yhdistyksen jäsenrekisterissä.
 3. Yhtiön muulla nimenkirjoitusoikeuden haltijalla, jonka tiedot ovat yhdistyksen jäsenrekisterissä. Mikäli henkilö on yhtiön isännöitsijä, suosittelemme, että tällä olisi aina hallituksen erikseen antama valtuutus.

Jäsenen tulee nimetä kokoukseen sellainen edustaja, jolla on tarvittavat valmiudet osallistua kokoukseen.

Äänestykset suoritetaan avoimina tai käyttämällä sähköistä äänestysjärjestelmää (SignSpace). Etäyhteydellä osallistuvilla edustajilla ja mielellään myös paikan päällä osallistuvilla edustajilla pitää olla kokouksen aikana käytössään laite, jossa on sähköposti ja verkkoyhteys.

Etäyhteydellä osallistuville lähetetään ohjeet ja tarjotaan mahdollisuus harjoitella sen käyttöä ennakkoon.

Kokouksen materiaali lähetetään ilmoittautuneille sähköpostilla ja julkaistaan jäsensivuilla kohdassa Tilaisuuksien aineistot, kiinteistöyhdistyksen vuosikokous 2022. Aineisto on nähtävillä myös yhdistyksen toimistolla palveluaikoina.

Kokouksen asialista:

 1. Kokouksen avaaminen
 2. Todetaan kokouksen osanottajat ja äänimäärät
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
 5. Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskija
 6. Hyväksytään kokouksen asialista
 7. Esitetään hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta vuonna 2021
 8. Esitetään tilinpäätös vuodelta 2021
 9. Esitetään tilintarkastuskertomus
 10. Päätetään vuoden 2021 tilinpäätöksen vahvistamisesta
 11. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toiminnanjohtajalle
 12. Vahvistetaan toimintasuunnitelma vuodelle 2022
 13. Vahvistetaan talousarvio, jäsenmaksut ja alennukset vuodelle 2022
 14. Määrätään hallituksen jäsenten palkkiot
 15. Määrätään hallituksen jäsenten lukumäärä
 16. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
 17. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja hallituksen keskuudesta
 18. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet
 19. Muut esille tulevat asiat
 20. Kokouksen päättäminen

Kokouksessa valitaan yhdistyksen hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. Ennakkoon ehdolle ilmoitetut henkilöt on esitelty osoitteessa keski-suomi.kiinteistoliitto.fi/ehdokkaat2022. Uusien ehdokkaiden suostumukset ja esittelyt voi edelleen lähettää osoitteeseen keski-suomi@kiinteistoliitto.fi tai tuoda kokoukselle.

Kokouspaikalla noudatetaan kokoushetkellä voimassa olevia viranomaisten määräyksiä ja ohjeita. Sen vuoksi muutokset kokousjärjestelyihin ovat mahdollisia. Niistä tiedotetaan viivytyksettä.

Lisätietoja kokousjärjestelyistä: toiminnanjohtaja Hannu Mähönen, puhelin 045 110 6333, sähköposti hannu.mahonen@kiinteistoliitto.fi

Keski-Suomen Kiinteistöyhdistys ry

Hallitus

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.