KUTSU: Keski-Suomen Kiinteistöyhdistys ry:n vuosikokous 2024

KUTSU: Keski-Suomen Kiinteistöyhdistys ry:n vuosikokous 2024

Julkaistu: 21.02.2024

Keski-Suomen Kiinteistöyhdistys ry:n sääntömääräinen varsinainen yhdistyksen kokous pidetään torstaina 21.3.2024 kello 16.30 alkaen osoitteessa Sipisen Salongit, Yliopistonkatu 11 B, Jyväskylä. Kahvitarjoilu ja valtakirjojen tarkistus alkaa klo 16.00. Kokoukseen voi osallistua myös etäyhteydellä.

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 10 § määräämät asiat ja päätetään yhdistyksen toimintaa helpottavista teknisistä muutoksista sääntöihin.

Ennakkoilmoittautuminen vaaditaan etäyhteydellä osallistuvilta, mutta sitä suositellaan myös paikan päällä osallistuville järjestelyjen sujuvoittamiseksi. 

Ilmoittautumiset ja mahdolliset valtakirjat tulee toimittaa 14.3.2024 klo 16.00 mennessä osoitteessa www.lyyti.in/kokous24 tai sähköpostilla keski-suomi@kiinteistoliitto.fi tai yhdistyksen toimistolle, Yliopistonkatu 11 C, Jyväskylä.

Esitys sääntömuutoksista ja muu kokouksen materiaali on julkaistu jäsensivuilla, lähetetään kokoukseen ilmoittautuneille sähköpostilla ja on nähtävillä yhdistyksen toimistolla palveluaikoina. Jäsensivuilla materiaali löytyy kohdasta Tilaisuuksien aineistot, kiinteistöyhdistyksen vuosikokous 2024.

Yhdistyksen kokouksissa jäsenyhtiön edustusoikeus on tässä järjestyksessä:

 1. Yhtiön hallituksen valtuuttamalla edustajalla. Tällä tulee olla joko hallituksen antama valtakirja tai ote hallituksen kokouksen pöytäkirjasta.
 2. Yhtiön hallituksen puheenjohtajalla, mistä tulee olla tieto yhdistyksen jäsenrekisterissä.
 3. Yhtiön muulla nimenkirjoitusoikeuden haltijalla, mistä tulee olla tieto yhdistyksen jäsenrekisterissä. Mikäli henkilö on yhtiön isännöitsijä, suosittelemme, että tällä olisi aina hallituksen erikseen antama valtuutus edustaa yhtiötä Keski-Suomen Kiinteistöyhdistys ry:n kokouksissa. 

Jäsenkiinteistön tulee nimetä yhdistyksen kokoukseen sellainen edustaja, jolla on tarvittavat valmiudet osallistua kokoukseen.

Äänestykset kokouksessa suoritetaan avoimina tai käyttämällä sähköistä äänestysjärjestelmää. Etäyhteydellä osallistuvilla edustajilla ja mielellään myös paikan päällä osallistuvilla edustajilla pitää olla kokouksen aikana käytössään laite, jossa on sähköposti ja verkkoyhteys.

Etäyhteydellä osallistuville lähetetään ohjeet osallistumista varten.

Kokouksen asialista:

 1. Kokouksen avaaminen
 2. Todetaan kokouksen osanottajat ja äänimäärät
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
 5. Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat
 6. Hyväksytään kokouksen asialista
 7. Esitetään hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta vuonna 2023
 8. Esitetään tilinpäätös vuodelta 2023
 9. Esitetään tilintarkastuskertomus
 10. Päätetään vuoden 2023 tilinpäätöksen vahvistamisesta
 11. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toiminnanjohtajalle
 12. Vahvistetaan toimintasuunnitelma vuodelle 2024
 13. Vahvistetaan talousarvio, jäsenmaksut ja alennukset vuodelle 2024
 14. Määrätään hallituksen jäsenten palkkiot
 15. Määrätään hallituksen jäsenten lukumäärä
 16. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
 17. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja hallituksen keskuudesta
 18. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet
 19. Päätetään muutoksista yhdistyksen sääntöihin
 20. Muut esille tulevat asiat
 21. Kokouksen päättäminen

Kokouksessa valitaan yhdistyksen hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. Ennakkoon ehdolle ilmoitetut henkilöt on esitelty osoitteessa keski-suomi.kiinteistoliitto.fi/ehdokkaat2024. Tietoa uusista ehdokkaista, näiden suostumukset ja esittelyt voi edelleen lähettää osoitteeseen keski-suomi@kiinteistoliitto.fi.

Keski-Suomen Kiinteistöyhdistys ry

Hallitus

Lisätietoja kokousjärjestelyistä: toiminnanjohtaja Hannu Mähönen, 045 110 6333, hannu.mahonen@kiinteistoliitto.fi

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.