Ehdotuksia Kiinteistöyhdistyksen hallituksen jäseniksi 2019?

Julkaistu: 15.11.2018

Keski-Suomen Kiinteistöyhdistys ry:n varsinaisessa kokouksessa 2019 valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten jäsenten tilalle. Keski-Suomen Kiinteistöyhdistyksen hallitus on mielenkiintoinen näköalapaikka keskisuomalaiseen kiinteistöjen omistamiseen, taloyhtiöihin ja asumiseen.

Yhdistyksen hallitus on asettanut vaalivaliokunnan valmistelemaan hallituksen jäsenten valintaa. Sen tehtävänä on tiedottaa äänioikeutetuille jäsenille mahdollisuudesta tehdä ehdotuksia hallituksen jäseniksi. Vaalivaliokunta myös vastaanottaa ehdotukset jäsenistä ja valmistelee yhdistyksen varsinaiselle kokoukselle esityksen hallituksen jäseniksi. Vaalivaliokuntaan kuuluvat Lauri Kinnunen, Ville Qvist, Heikki Savolainen ja Tarja Vänskä-Kauhanen.

Äänioikeutetuilla jäsenillä on mahdollisuus tehdä vaalivaliokunnalle ehdotuksensa hallituksen jäseniksi. Suostumuksensa antaneen ehdokkaan tiedot on toimitettava yhdistykselle kirjallisesti 1.12.2018 - 31.1.2019 välisenä aikana joko sähköpostilla osoitteeseen vaalivaliokunta@k-sky.fi tai postitse osoitteeseen Vaalivaliokunta, Keski-Suomen Kiinteistöyhdistys ry, Sepänkatu 4 C, 40100 Jyväskylä.

Ehdotuksessa ilmoitetaan seuraavat tiedot:

  • Ehdottajasta: nimi ja yhteystiedot (sekä jäsentaloyhtiön hallituksen kokouksen päivämäärä jos se on ehdottaja).
  • Ehdokkaasta: nimi, syntymäaika, ammatti, koulutus, työpaikka, luottamustehtävät kiinteistöalalla ja muualla.

Mahdollisiin asiaa koskeviin tiedusteluihin vastaa vaalivaliokunnan puheenjohtaja Heikki Savolainen. Tiedustelut lähetetään eo. vaalivaliokunnan sähköpostiin.

Keski-Suomen Kiinteistöyhdistys ry:n hallitukseen kuuluu varsinaisen kokouksen päättämä määrä jäseniä, kuitenkin vähintään 8 ja enintään 16 jäsentä sekä vähintään 2 ja enintään 4 varajäsentä. Vuonna 2018 hallituksessa on ollut 12 jäsentä ja kaksi varajäsentä. Jäsenet valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan ja erovuorossa on kulloinkin puolet jäsenistä. Hallitukseen ei voida valita henkilöä, joka valintahetkellä on jo täyttänyt 67 vuotta.

Hallituksen erovuoroiset jäsenet vuonna 2019 ovat Jarmo Eräjärvi (Jyväskylä), Tommi Franssila (Jyväskylä), Kalle Lahtinen (Jyväskylä), Vesa Lensu (Jyväskylä), Jari Pihlajasaari (Jyväskylä) ja Heikki Savolainen (Jyväskylä) sekä varajäsen Päivi Huttunen (Jämsä).

Haku