120 vuotta talonomistajien asialla

28.2.2023

Kesäkuussa 1903 joukko jyväskyläläisiä talonomistajia kokoontui uuden yhdistyksensä ensimmäiseen kokoukseen. Yhdistyksen tarkoituksena oli valvoa jäsentensä yhteisiä etuja ja antaa jäsenilleen tietoa laeista ja asetuksista. Yhdistys oli luonteeltaan selkeästi etujärjestö, jonka vastapuolina olivat ainakin kaavoittaja, verottaja ja vakuuttaja.

Jyväskylän kantakaupungin laajetessa myös yhdistyksen jäsenkunta vähitellen uudistui. Asunto-osakeyhtiölain tultua voimaan vuonna 1926 yksityisten talonomistajien tilalle tuli yhä useammin asunto-osakeyhtiöitä, kun ne liittyivät mukaan yhteiseen etujärjestöön.

Sotien jälkeisinä vuosikymmeninä asuntorakentaminen nousi valtaviin mittoihin. Vanha Jyväskylän puutalokaupunki muuttui talo kerrallaan kivitalokaupungiksi, lähiöitä rakennettiin ja taloyhtiöitä alkoi nousta pienemmillekin paikkakunnille. Kiinteistönomistajille tuli uusia velvoitteita ja ne tarvitsivat aktiivista edunvalvontaa.

Tänään yhdistyksemme on liki 1 800 jäsenen edunvalvonta- ja jäsenpalvelujärjestö, joka toimii koko Keski-Suomen alueella. Jäsenistä liki 95 prosenttia on asunto-osakeyhtiöitä.

Yhdistyksen toimintaa on sen alusta saakka ohjannut vahvasti jäsenistön yhteisten etujen ajaminen, tiedon jakaminen, neuvonta ja koulutus. Tärkeä tehtävämme on tarjota jäsenistölle aina luotettavaa ja puolueetonta asiantuntemusta, mikä auttaa heitä pitämään hyvää huolta kiinteistöistään.

Yhdessä kattojärjestömme Suomen Kiinteistöliiton kanssa pidämme tulevaisuudessakin huolta siitä, että taloyhtiöiden yhteiskunnallinen merkitys ymmärretään ja niiden omistajien edut uudis- ja korjausrakentamisessa, palvelutoiminnassa, lainsäädännössä ja koulutuksessa tulevat hyvin valvotuiksi ja huomioiduiksi.

Yhdistyksemme päivitetty strategia vuosille 2023–2025 esitellään jäsenistölle vuosikokouksessa huhtikuussa.

 Hannu Mähönen

Hannu Mähönen

Kirjoittaja on Kiinteistöliitto Keski-Suomen toiminnanjohtaja.

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.