Riippumaton eettinen neuvosto uudistaa isännöinnin valvonnan

5.12.2023

Isännöinnin valvonta uudistuu vuoden 2024 alussa, kun Keskuskauppakamarin yhteyteen perustetaan uusi lautakunta, Isännöinnin eettinen neuvosto.  

Isännöinnin eettiset ohjeet uudistettiin helmikuussa 2023. Kaikki Isännöintiliiton jäsenet sekä ISA-auktorisoidut isännöintiyritykset ja isännöitsijät ovat sitoutuneet eettisiin ohjeisiin ja niihin liittyviin valvonta- ja kurinpitomenettelyihin. Suurin osa isännöintiyrityksistä varmasti noudattaa eettisiä ohjeita, mutta joukosta löytyy aina sellaisiakin, jotka eivät piittaa yhteisistä pelisäännöistä. 

Tähän saakka Isännöintiliiton ja Isännöinnin auktorisointi ISA:n omat valvontamenettelyt ovat olleet tehottomia. Ratkaisuja ei ole yleensä julkistettu ja sanktiot ovat olleet muutenkin vähäisiä. Myös valvonnan luotettavuus on koettu heikoksi.  

Keskuskauppakamarin yhteyteen tuleva Isännöinnin eettinen neuvosto on sellainen riippumaton ja luotettava taho, joka pystyy uskottavasti ottamaan kantaa isännöinnin ja taloyhtiöiden välisiin kiistoihin ja epäselvyyksiin. Keskuskauppakamari nimittää neuvostoon ulkopuolisen puheenjohtajan ja kaksi jäsentä. Isännöintiliitto ja taloyhtiöiden etujärjestö Kiinteistöliitto nimittävät kumpikin kaksi jäsentä. 

Jokaisen taloyhtiön hallituksen kannattaa tutustua Isännöinnin eettisiin ohjeisiin. Jos hallitus kokee, että sen isännöinti ei ole toiminut eettisten ohjeiden mukaisesti esimerkiksi palveluiden laskutuksessa tai taloyhtiön hankinnoissa, hallitus voi tehdä lausuntopyynnön Isännöinnin eettiselle neuvostolle. Lausuntoa voi pyytää myös esimerkiksi isännöintiyrityksen kilpailija. 

Kaikki Isännöinnin eettisen neuvoston käsittelemät tapaukset julkaistaan, mutta jos seuraamuksena isännöintiyritykselle on varoitus, erottaminen Isännöintiliitosta tai auktorisoinnin menetys, julkaistaan myös yrityksen nimi. Julkisuus ja siitä yritykselle koituva mainehaitta lisää valvonnan vaikuttavuutta. 

Isännöinnin eettinen neuvosto on erittäin toivottu uudistus. Sen lausunnot ohjaavat isännöintiyrityksiä toimimaan eettisten ohjeiden mukaisesti ja kehittämään toimintatapojaan oikeaan suuntaan. Isännöinnin tulee aina toimia vastuullisesti ja taloyhtiön edun mukaisesti. Sillä ansaitaan asiakkaiden luottamus.  

Vihdoin saadaan toimiva väline puuttua sellaisten isännöintiyritysten toimintaan, jotka eivät noudata yhteisiä pelisääntöjä.

 Hannu Mähönen

Hannu Mähönen

Kirjoittaja on Kiinteistöliitto Keski-Suomen toiminnanjohtaja

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.