KUTSU: Ylimääräinen yhdistyksen kokous 16.11.2022

KUTSU: Ylimääräinen yhdistyksen kokous 16.11.2022

Julkaistu: 21.10.2022

Keski-Suomen Kiinteistöyhdistys ry:n hallitus on päättänyt kutsua koolle ylimääräisen yhdistyksen kokouksen keskiviikkona 16.11.2022 klo 16.30.

Siirry tästä tapahtumakalenteriin ja ilmoittautumiseen. 

Kokouksen asialista:

 1. Kokouksen avaaminen
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
 3. Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat
 4. Todetaan kokouksen osanottajat ja äänimäärät
 5. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 6. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 7. Päätetään kiinteistökaupasta. Päätösesitys: Yhdistys ostaa kiinteistön osoitteessa Yliopistonkatu 11, Jyväskylä, 27.9.2022 laaditun esisopimuksen mukaisesti kauppahinnan ollessa 640 000,00 euroa.
 8. Muut esille tulevat asiat
 9. Kokouksen päättäminen

Jäsenen edustaja voi osallistua kokoukseen Yhdistyslaki 17 § mukaisesti yhdellä seuraavista tavoista:

 1. Osoitteessa Yliopistonkatu 11, Jyväskylä (Pitopalvelu Sipinen, käynti sisäpihalta). Toivomme ilmoittautumista ennakkoon edustajien rekisteröinnin sujuvoittamiseksi ja tarjoilujen järjestämiseksi.
 2. Etäyhteydellä (Microsoft Teams). Näin osallistuvilta vaaditaan ilmoittautuminen ennakkoon. Ilmoittautuneille lähetetään sähköpostilla ohjeet osallistumisesta. Etäyhteys ei edellytä erillisen ohjelman asentamista.
 3. Ilmoittamalla jäsenen kannan kokouksessa käsiteltävään asiaan kirjallisesti ennakkoon ilman että edustaja osallistuu kokoukseen. Tällä tavoin kokoukseen osallistuvan jäsenen puhevallan käyttäminen on rajoitettua.

Ilmoittautumiset, valtakirjat tai ennakkokannanotot käsiteltävään asiaan tulee toimittaa osoitteeseen www.lyyti.in/kokous16112022 tai kirjallisesti yhdistyksen toimistolle, Sepänkatu 4, Jyväskylä, 9.11.2022 klo 16.00 mennessä.

Kokousmateriaali on Kiinteistöliiton jäsensivuilla kohdassa Tilaisuuksien aineistot, ylimääräinen yhdistyksen kokous 16.11.2022, ja kokousmateriaali lähetetään kaikille ilmoittautuneille sähköpostilla.

Äänestykset kokouksessa suoritetaan sähköisellä äänestysjärjestelmällä (SignSpace). Siksi osallistujilla tulee olla olemassa oma sähköpostiosoite ja kokouksen aikana käytössään laite, jossa on sähköposti ja verkkoyhteys.

Jäsenyhtiön tulee nimetä kokoukseen edustaja, jolla on valmiudet osallistua kokoukseen.

Asunto-osakeyhtiöiden ja muiden yhteisömuotoisten jäsenten edustusoikeus on yhtiön hallituksen nimeämällä edustajalla. Tällä tulee olla ote hallituksen kokouksen pöytäkirjasta tai hallituksen antama valtakirja, jonka on allekirjoittanut yhtiön nimenkirjoitusoikeuden haltija. Valtakirjan malli on mukana kokousasiakirjoissa.

Mikäli hallitus ei ole erikseen nimennyt edustajaa kokoukseen, edustusoikeus on ensisijaisesti hallituksen puheenjohtajalla ja toissijaisesti muulla yhtiön nimenkirjoitusoikeuden haltijalla. Tällainen henkilö ei tarvitse erillistä hallituksen valtuutusta. Nimenkirjoitusoikeus käy ilmi yhtiöjärjestyksestä.

Jäsenten edustajille tarjotaan mahdollisuus tutustua Jyväskylän Yliopistonkatu 11:n kiinteistöön maanantaina 7.11.2022 klo 16.30 alkaen.

Lisätietoja kokousjärjestelyistä: toiminnanjohtaja Hannu Mähönen, puh. 045 110 6333, sähköposti hannu.mahonen@kiinteistoliitto.fi

Yhdistyksen hallituksen yhteystiedot.

Keski-Suomen Kiinteistöyhdistys ry

Hallitus

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.