Hallitus

Yhdistyksen toimintaa johtaa yhdistyksen varsinaisen kokouksen valitsema hallitus. Hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan ja erovuorossa on vuosittain puolet jäsenistä. Hallituksen tehtävistä määrätään yhdistyksen säännöissä.

Yhdistyksen varsinainen kokous 12.3.2018 päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 500 euron vuosipalkkio ja kokouksista maksetaan hallituksen puheenjohtajalle 150 euron ja jäsenille 100 euron kokouspalkkio. Sähköpostikokouksista palkkiota ei makseta.

Hallitus 12.3.2018 alkaen

Hallituksen puheenjohtaja

Vesa Lensu taloyhtiön hallituksen pj. Jyväskylä

Hallituksen varapuheenjohtaja:

Jari Pihlajasaari tekninen isännöitsijä Jyväskylä

Hallituksen jäsenet:

Jarmo Eräjärvi taloyhtiön hallituksen pj. Jyväskylä
Tommi Franssila taloyhtiön hallituksen pj. Jyväskylä
Markku Koivusalo taloyhtiön hallituksen pj. Helsinki
Kalle Lahtinen taloyhtiön hallituksen pj. Jyväskylä
Tarja Laitinen taloyhtiön hallituksen pj. Jyväskylä
Ville Qvist taloyhtiön hallituksen pj. Helsinki
Heikki Savolainen taloyhtiön hallituksen pj. Jyväskylä
Laura Seijesvirta taloyhtiön hallituksen pj. Jyväskylä
Tauno Soininen taloyhtiön hallituksen pj. Jyväskylä
Tarja Vänskä-Kauhanen taloyhtiön hallituksen pj. Jyväskylä

Hallituksen varajäsen:

Päivi Huttunen isännöitsijä Jämsä

 

Haku