Hallitus

Yhdistyksen toimintaa johtaa varsinaisen yhdistyksen kokouksen valitsema hallitus. Hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan ja erovuorossa on vuosittain puolet jäsenistä. Hallituksen tehtävistä määrätään yhdistyksen säännöissä. 

Varsinaisessa yhdistyksen kokouksessa 12.3.2018 hallituksen jäseniksi erovuoroisten tilalle 2 vuoden kaudeksi valittiin Markku Koivusalo (Helsinki), Tarja Laitinen (Jyväskylä), Ville Qvist (Helsinki), Laura Seijesvirta (Jyväskylä), Tauno Soininen (Jyväskylä) ja Tarja Vänskä-Kauhanen (Jyväskylä). 

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin varsinaisessa yhdistyksen kokouksessa 12.3.2018 Vesa Lensu ja varapuheenjohtajaksi Jari Pihlajasaari. 

Varsinaisessa yhdistyksen  kokouksessa 11.3.2019 hallituksen jäseniksi erovuoroisten tilalle valittiin Jarmo Eräjärvi (Jyväskylä), Tommi Franssila (Jyväskylä), Päivi Huttunen (Jämsä), Vesa Lensu (Jyväskylä), Jari Pihlajasaari (Jyväskylä), Virpi Ruotsalainen (Saarijärvi), Merja Skopa-Taipalus (Jyväskylä) ja Aki Vesin (Jyväskylä) 2 vuoden kaudeksi sekä Kalle Lahtinen (Jyväskylä) ja Antti Kivenniemi (Jyväskylä) 1 vuoden kaudeksi. Varajäseniksi valittiin Lahja Mehto (Jyväskylä) 2 vuoden kaudeksi ja Sirpa Kokko (Jyväskylä) 1 vuoden kaudeksi. 

Hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja seuraavaksi 1 vuoden kaudeksi valitaan varsinaisen yhdistyksen kokouksen jatkokokouksessa 26.3.2019. 

Varsinainen yhdistyksen kokous 11.3.2019 päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 500 euron vuosipalkkio ja kokouksista 150 euron kokouspalkkio, ja hallituksen jäsenille maksetaan kokouksista 100 euron kokouspalkkio. Sähköpostikokouksista ei makseta kokouspalkkiota.

 

Haku