Juhlarahasto

Kiinteistöalan suurimpana haasteena on pidetty pätevän ja osaavan henkilöstön saamista alalle ja alalla olevan henkilöstön koulutuksen ja osaamisen varmistamista.

Keski-Suomen Kiinteistöyhdistys ry:n täyttäessä 100 vuotta vuonna 2003, yhdistyksen kokous 28.4.2003 päätti perustaa juhlarahaston, jonka tarkoituksena on tukea kiinteistöalan koulutus-, kehitys- ja tutkimustoimintaa Keski-Suomessa. Juhlarahaston alkupääomaksi päätettiin siirtää kiinteistöyhdistyksen voittovaroista 250 000 euroa tätä tarkoitusta varten. Varat sijoitettiin kahteen asuinhuoneistoon, joista rahasto saa vuokratuloja. 

Juhlarahasto toteuttaa koulutusta kiinteistöalan ammattilaisille ja sellaisiksi aikoville sekä maksaa stipendejä kiinteistöalan tutkinnon suorittaneille henkilöille ja apurahoja tutkimus- ja kehityshankkeille hakemuksesta. Juhlarahastosta voidaan jakaa vuosittain sen tuottoa ja lahjoituksia vastaava määrä.

Juhlarahasto myöntää stipendejä AIT- ja ITS-tutkinnosta, isännöinnin erikoisammattitutkinnosta ja vastaavista vaativista kiinteistöalan tutkinnoista sekä Keski-Suomen Kiinteistöyhdistys ry:lle tehdyistä opinnäytetöistä.

Stipendihakemuslomake (word)

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.