Toimintakertomus vuodelta 2017 

YLEISTÄ 

Rakentamisen kasvu jatkui erittäin voimakkaana vuonna 2017. Painopiste on vapaarahoitteisessa kerrostalotuotannossa.  

Rakennuskustannusindeksin muutos jatkui vaimeana, sillä alustavien arvioiden mukaan nousua kertyi ainoastaan 0,3 prosenttia. Myös kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi nousi maltillisesti. Keskimääräinen nousu on jäämässä arviolta noin puoleen prosenttiin. Indeksiä nostivat kiinteistöveron korotukset ja lämmityksen kallistuminen, mutta työtä sisältävät kuluerät vaikuttivat indeksiin alentavasti 

Vanhojen asuntojen keskihinnat nousivat ennakkoarvioiden mukaan koko maassa noin prosentin. Tilastokeskuksen mukaan vanhojen osakehuoneistojen hinnat olivat kolmannella neljänneksellä Keski-Suomessa 2,4 prosenttia vuoden takaista korkeammalla. 

Asuntovuokrien nousu hidastui edelleen. Tilastokeskuksen mukaan asuntovuokrat olivat kolmannella neljänneksellä koko maassa 2,5 prosenttia vuoden takaista korkeammalla. Jyväskylässä vuokrat olivat 3,4 prosenttia ja vapaarahoitteisissa asunnoissa 2,8 prosenttia vuoden takaista korkeammalla.  

Kotitalouksien ottamien asuntoluottojen kasvu oli koko maassa noin kaksi prosenttia. Keskimääräinen korko oli hieman runsaat yksi prosentti. Kotitalouksien velkaantuminen jatkui edelleen ja niiden koko lainakannan kasvu oli kolmannella neljänneksellä 3,6 prosenttia edellisvuodesta. Asunto-osakeyhtiöiden kautta otetut lainaosuudet kasvoivat selvästi nopeammin, 12 prosenttia edellisvuodesta, ja yhtiölainojen osuus kotitalouksien kokonaisvelasta on noussut nyt 12,4 prosenttiin. Kasvua aiheuttavat isot velkaosuudet uusien asuntojen kaupoissa ja korjauslainojen vilkas nostaminen taloyhtiöihin. 

Taloyhtiöiden korjauslainojen keskimääräinen lainamarginaali oli Kiinteistöliiton korjausrakentamisbarometrin mukaan syksyllä 0,9 prosenttiyksikköä. Tässä oli laskua puoli vuotta aikaisempaan 0,1 prosenttiyksikköä.  

Kiinteistönpidon kannalta keskeisiä päätöksiä vuoden 2018 valtion talousarviossa olivat lämmitystä ja liikennepolttoaineita koskeneet hiilidioksidiveron korotukset sekä kiinteistöveroprosenttien vaihteluvälien alarajojen korottamatta jättäminen.

HALLINTO 

Yhdistyksen varsinainen kokous 

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 14.3.2017. Kokoukseen osallistui 18 henkilöä, jotka edustivat 39 jäsentä ja kokouksen lopussa 17 henkilöä, jotka edustivat 38 jäsentä.  Kokouksessa käsiteltiin yhdistyksen sääntöjen edellyttämät asiat. 

Hallituksen kokoonpano ja kokoukset 

Hallituksen jäsenet: 

Jarmo Eräjärvi, taloyhtiön hallituksen pj., Jyväskylä   
Tommi Franssila, taloyhtiön hallituksen pj., Jyväskylä, 14.3.2017 alkaen 
Päivi Huttunen, isännöitsijä, Jämsä, 14.3.2017 saakka 
Paavo Jussila, toiminnantarkastaja, Jyväskylä  
Atro Kallio, isännöitsijä, Kannonkoski 
Tero Kuoppala, isännöitsijä, Keuruu 
Kalle Lahtinen, taloyhtiön hallituksen pj., Jyväskylä  
Tarja Laitinen, taloyhtiön hallituksen pj., Jyväskylä  
Vesa Lensu, taloyhtiön hallituksen pj., Jyväskylä 
Matti Linna, taloyhtiön hallituksen pj., Jyväskylä, 14.3.2017 saakka 
Jari Pihlajasaari, tekninen isännöitsijä, Jyväskylä  
Heikki Savolainen, taloyhtiön hallituksen pj., Jyväskylä, 14.3.2017 alkaen 
Kalervo Tervo, isännöitsijä, Äänekoski 
Matti Vihinen, kiinteistöjohtaja, Jyväskylä 

Varajäsenet: 

Päivi Huttunen, isännöitsijä, Jämsä, 14.3.2017 alkaen 
Markus Luotola, taloyhtiön hallituksen pj., Jyväskylä, 14.3.2017 saakka 
Maritta Lukkarinen, kiinteistöpäällikkö, Jyväskylä 

Hallituksen puheenjohtaja: Vesa Lensu  

Hallituksen varapuheenjohtaja: Jari Pihlajasaari 

Vuoden aikana hallitus piti kuusi kokousta ja kaksi sähköpostikokousta.  

Tilintarkastajat 

Varsinaiset tilintarkastajat: KHT Hannu Lahti ja KHT Pertti Keskinen 

Varatilintarkastajat: Tilintarkastusyhteisö Tilintarkastus Riuttanen Oy ja Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. 

Työvaliokunta 

Hallituksen valitsemaan työvaliokuntaan ovat kuuluneet hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä toiminnanjohtaja. Työvaliokunnan tärkeimpinä tehtävinä on ollut asioiden valmistelu hallitukselle. 

Yhdistyksen toimisto 

Yhdistyksen toimisto sijaitsee osoitteessa Sepänkatu 4 C, Jyväskylä. Yhdistyksen palveluksessa työskentelee kaksi vakituista työntekijää. 

Tarja Båga on toiminut järjestöassistentti-työharjoittelijana 1.2.-31.5.2017 ja järjestöassistenttina 1.8.2017 alkaen. 

Irja Putkuri-Niemistö toimi yhdistyksen toiminnanjohtajana 20.4.2017 saakka, minkä jälkeen vt toiminnanjohtajana toimi Tarja Palola 21.4.2017 – 10.10.2017.  

Hannu Mähönen on toiminut toiminnanjohtajana 11.10.2017 alkaen.  

JÄSENMÄÄRÄN KEHITYS 

Yhdistyksellä oli vuoden lopussa 1434 jäsentä, joista varsinaisia jäseniä oli 1428. Alajäseniä oli 24. Uusia jäseniä liittyi vuoden aikana 36 ja yhdistyksestä erosi 6 jäsentä. Yhdistyksen jäsenmäärä kasvoi vuoden aikana 2,57 % 

Kiinteistöjen, joiden jäsenmaksu perustuu rakennustilavuuteen, yhteenlaskettu tilavuus oli vuoden lopussa 9519 361 jossa on kasvua 2,12 % edellisvuodesta. Vuokranantajajäsenten yhteenlaskettu asuinhuoneistojen lukumäärä oli vuoden lopussa 14 139, jossa on pudotusta 4,72 % johtuen siitä, että Jyväskylän Nuoriso- ja Palveluasunnot erosi yhdistyksestä. Vuoden 2017 lopussa yhdistyksellä ei ollut jäsenmaksusaatavia.  

Jäsenten lukumäärä kunnittain vuoden lopussa (suluissa as oy järjestäytymisaste): 

Hankasalmi 8 (17%)
Joutsa 6 (7%)
Jyväskylä 984 (41%) 
Jämsä 109 (29%)
Kannonkoski 1 (7%)
Karstula 16 (26%) 
Keuruu 46 (27%)
Konnevesi 6 (27%)
Kuhmoinen 3 (9%) 
Kyyjärvi 1 (11%)
Laukaa 38 (18%)
Multia 7 (39%) 
Muurame 31 (20%)
Petäjävesi 3 (9%)
Pihtipudas 7 (18%) 
Saarijärvi 45 (32%)
Toivakka 6 (38%)
Uurainen 2 (10%) 
Viitasaari 34 (37%)
Äänekoski 81 (26%)
Muut 0 (0%) 

Asunto-osakeyhtiöiden järjestäytymisaste oli vuoden lopussa Keski-Suomessa 34 % 

EDUNVALVONTA 

Yhdistys osallistui valtakunnalliseen edunvalvontaan Suomen Kiinteistöliiton kautta. Paikallista edunvalvontaa yhdistys teki toimittamalla tiedotteita maakunnan tiedotusvälineisiin, antamalla haastatteluja, osallistumalla verkostoihin ja työryhmiin sekä vaikuttamalla päättäjiin.  

Uusi tupakkalaki tuli voimaan 2016 ja vuoden 2017 alusta alkaen taloyhtiöt ovat voineet hakea kunnalta tupakointikieltoa parvekkeille ja muille ulkoalueille. Vuoden 2017 lopussa Jyväskylän toimialueella oli tehty päätös tupakoinnin kieltämisestä kolmessa taloyhtiössä. Muualla Keski-Suomessa ei ollut jätetty yhtään hakemusta. 

EU:n tietosuoja asetuksen (GDPR) siirtymäaika päättyy 25.5.2018 ja siihen valmistauduttiin myös kiinteistöalalla. Merkittäviä lainvalmisteluhankkeita vuoden 2017 aikana olivat sähköinen asunto-osakerekisteri (ASREK) sekä purkava lisärakentaminen asunto-osakeyhtiössä ja sen muutostarpeet asunto-osakeyhtiölakiin.  

Suomen Kiinteistöliitto toteutti jälleen valtakunnallisen indeksitalovertailun. Vertailussa olivat mukana kiinteistöverot, kaukolämpö-, vesi-, sähkö- ja jätemaksut. Keski-Suo-mesta vertailussa oli mukana vain Jyväskylä, joka kymmenen suurimman kaupungin joukossa sijoittui kalleimmaksi viidennen kerran peräkkäin. Vaikka Jyväskylässä oli koko maan suurin vesimaksujen pudotus, 9 prosenttia, sen vesimaksut olivat edelleen selvästi korkeammat kuin missään muissa suurissa kaupungeissa.  

Keski-Suomen Kiinteistöyhdistys toteutti jälleen maakunnallisen indeksitalovertailun, jossa vertailtiin keskikokoisen kerrostalon kiinteistöveroja ja kunnallisia maksuja kahdeksassa Keski-Suomen kunnassa. Kalleimmaksi osoittautui tällä kertaa Laukaa, joka ohitti niukasti Keuruun. Jämsä osoittautui jälleen edullisimmaksi. Pitkään jatkunut kustannusten nousu näyttää pysähtyneen useilla paikkakunnilla. Indeksitalojen keskimääräiset kustannukset laskivat 0,8 prosenttia edellisvuodesta. Joillakin paikkakunnilla kustannukset kuitenkin jatkoivat edelleen nousuaan. 

KOULUTUS 

Yhdistys järjesti koulutuksia taloyhtiön hallinnon perusasioista, mutta myös syventäviä koulutuksia ajankohtaisista teknisistä, hallinnollisista tai taloudellisista aiheista. Osa koulutuksista oli suunnattu isännöinnin ammattilaisille, osa hallitusjäsenille ja osa hallitusten puheenjohtajille. Yhdistys järjesti vuoden aikana 19 koulutustilaisuutta, joihin osallistui yhteensä 911 henkilöä. 

Koulutuksia ammattilaisille 

 • Kirjanpitolain uudistus ja tilinpäätös Jyväskylä 13.1. 
 • YSE Jyväskylä 25.1.  
 • Ajankohtaista kiinteistöjuridiikasta Jyväskylä, 7.3. 
 • Kuka vastaa, kun paikat hajoavat taas Jyväskylä 9.5.  
 • Vahingonkorvausvastuu Jyväskylä 5.9.  
 • Sisäilmasto Jyväskylä 17.10. 
 • Saantoselvitys ja osakemerkintä Jyväskylä 14.11. 

Koulutuksia hallituksille 

 • Taloyhtiö palveluja hankkimassa Jyväskylä 25.1. 
 • Ajankohtaista kiinteistöjuridiikasta Jyväskylä, 7.3. 
 • Taloyhtiön hallitusten puheenjohtajakoulutusJyväskylä 9.5. 
 • Puheenjohtajakoulutus, iltakoulu 1 Jyväskylä 5.9.  
 • Hallituksen iltakoulu, iltakoulu 2Jyväskylä 12.9.  
 • Sisäilmasto Jyväskylä 17.10.  
 • Onnistunut yhtiökokous Jyväskylä 14.11.  

Kiinteistönomistajien energiailta järjestettiin Keuruulla 17.1., Jämsässä 24.1., Viitasaarella 31.1., Saarijärvellä 7.2. ja Äänekoskella 14.2.  

Opintokeskus Sivis antoi taloudellista tukea kiinteistöyhdistyksen koulutustoiminnalle. Sivis on valtakunnallinen aikuisoppilaitos, joka toteuttaa, tutkii, kehittää, ohjaa ja tukee järjestöllistä koulutusta.  

Kiinteistöyhdistys teki yhteistyötä Kiinteistöalan Koulutussäätiön kanssa ja markkinoi jäsenilleen sen Keski-Suomen alueella järjestämiä koulutuksia.  

Yhdistys jakoi juhlarahastostaan stipendin ammatti-isännöitsijän AIT-tutkinnon suorittaneelle Riku Tenhuselle.

NEUVONTA 

Yhdistys antoi vuoden aikana neuvontaa puhelimessa tai yhdistyksen toimistolla 213 kertaa 4.4.– 31.12. Ajanjaksolla 1.1. – 3.4. annetun neuvonnan määrä ei ole tiedossa. Yhdistyksessä neuvontaa on antanut yleensä toiminnanjohtaja. Selkeästi suurin osa neuvonnasta on koskenut korjaus- ja kunnossapitovastuun jakautumista taloyhtiössä. Yhdistyksen paikallisen neuvonnan lisäksi jäsenillä on käytettävissään Kiinteistöliiton valtakunnallinen puhelinneuvonta laki-, talous ja vero-, energia- ja korjausrakentamisen kysymyksissä. Yhdistyksen jäsenet käyttivät Kiinteistöliiton puhelinneuvontaa 321 kertaa 4.4.-31.12. ja 89 kertaa 1.1.-3.4. Tämän perusteella voidaan arvioida, että jäsenet käyttävät Kiinteistöyhdistyksen ja Kiinteistöliiton neuvontapalveluita vuoden aikana yhteensä noin 683 kertaa.  

JÄSENVIESTINTÄ 

Keski-Suomen Kiinteistöviesti -jäsenlehti ilmestyi vuoden aikana neljä kertaa. Lehtien nro 1-3 painosmäärä oli 5300 kpl ja lehden nro 4 painosmäärä nostettiin 5500 kpl:een. Lehti jaettiinsenyhtiöiden hallitusten jäsenille ja isännöitsijöille sekä yhdistyksen ja lehden yhteistyökumppaneille. Yhdistys toimi lehden julkaisijana ja yhdistyksen omistama KKY-Palvelu Oy lehden kustantajana.  

Jäsentaloyhtiöiden hallitusten puheenjohtajat ovat saaneet Suomen Kiinteistölehden vuosikerran perustuen yhdistyksen jäsenyyteen Suomen Kiinteistöliitossa. Lehti ilmestyi vuoden aikana kymmenen kertaa. 

Yhdistyksen sähköinen uutiskirje ilmestyi vuoden aikana seitsemän kertaa ja kirjeen jakelussa oli mukana vuoden lopussa noin 3100 jäsenyhtiöiden hallitusten jäsentä ja isännöitsijää, joiden tiedot ovat jäsentietojärjestelmässä. 

TYÖSUHDETOIMINTA 

Kiinteistötyönantajien työsuhdeasiamiehenä Keski-Suomen alueella on toiminut toiminnanjohtaja. Toiminta on käsittänyt neuvontaa työsuhdeasioissa. Yhdistys on Kiinteistötyönantajat ry:n jäsen. Yhdistys on käyttänyt Kiinteistötyönantajien valtakunnallista puhelinneuvontaa taloyhtiöiden palkkaamien työntekijöiden työsuhdeasioissa. Puhelinneuvonta on myös jäsentaloyhtiöiden käytettävissä.   

JÄSENEDUT 

Yhdistyksen ja Jyväskylän Energia Oy:n välillä 1.10.2005 alkaen voimassa ollut yhteistyösopimus on jatkunut toistaiseksi. Sopimus koskee yhdistyksen jäsenkiinteistöjen ja niiden asukkaiden sekä kiinteistöissä toimivien yritysten saamia alennuksia Jyväskylän Energian sähköenergian myyntihinnasta ja palveluista. Loppuvuoden aikana aloitettiin neuvottelut niin Jyväskylän Energian kuin muidenkin palveluntarjoajien kanssa uusien jäsenetujen tarjoamiseksi yhdistyksen jäsenille.  

OSALLISTUMINEN SUOMEN KIINTEISTÖLIITON TOIMINTAAN 

Valtakunnallisesti yhdistys on järjestäytynyt Suomen Kiinteistöliitto ry:een. Suomen Kiinteistöliiton liittohallituksessa yhdistystä on edustanut puheenjohtaja Vesa Lensu. Kiinteistöliiton toimikunnissa yhdistystä ovat edustaneet Raimo Peltovuori asunto-osakeyhtiö-toimikunnassa ja Juha Wennström vuokratalovaliokunnassa. Järjestötoimikunnassa yhdistystä on edustanut toiminnanjohtaja Irja Putkuri-Niemistö 20.4.2017 saakka, vt toiminnanjohtaja Tarja Palola 21.4.2017 – 10.10.2017 ja toiminnanjohtaja Hannu Mähönen 11.10.2017 alkaen.  

KKY-PALVELU OY:N TOIMINTA 

Keski-Suomen Kiinteistöyhdistys ry:n omistaman KKY-Palvelu Oy:n hallitukseen ovat kuuluneet puheenjohtajana Vesa Lensu ja varsinaisena jäsenenä Jari Pihlajasaari.  

Irja Putkuri-Niemistö on toiminut KKY-Palvelu Oy:n toimitusjohtajana ja hallituksen varsinaisena jäsenenä 20.4.2017 saakka. Tarja Palola on toiminut toimitusjohtajana 20.4. – 23.10.2017 ja hallituksen varsinaisena jäsenenä 7.7. – 23.10.2017. Hannu Mähönen on toiminut toimitusjohtajana 23.10.2017 alkaen ja hallituksen varsinaisena jäsenenä 26.11.2017 alkaen. 

KKY-Palvelu Oy:n liikevaihto oli 62.790,70 euroa ja tilikauden voitto 1046,63 euroa tilikaudelta 1.1.–31.12.2017. Keski-Suomen Kiinteistöyhdistys ry on ostanut ilmoitustilaa Keski-Suomen Kiinteistöviesti -lehdes12.850,12 euron käypään hintaan. 

OSALLISTUMINEN MUUHUN TOIMINTAAN 

Toiminnanjohtaja Irja Putkuri-Niemistö on toiminut Hissi – Esteetön Suomi 2017 – hankkeen työryhmän puheenjohtajana ja edustanut yhdistystä Keski-Suomen Energiatoimiston energianeuvonnan ohjausryhmässä 20.4.2017 saakka. Hannu Mähönen on ollut mukana Jyväskylän uudistetussa Hissi- ja esteettömyystyöryhmässä joulukuusta 2017 lähtien.  

Jyväskylän Elävä kaupunkikeskusta ry:n (Jekku) hallituksessa ovat olleet yhdistyksen edustajina Reijo Aalto ja Pekka Kortelainen sekä toiminnanjohtaja Irja Putkuri-Niemistö 20.4.2017 saakka. Jekun toiminta muuttuu vuonna 2018 ja ylimääräisessä yhdistyksen kokouksessa 28.11.2017 uuteen hallitukseen valittiin kiinteistöyhdistyksen edustajina Pekka Kortelainen ja toiminnanjohtaja Hannu Mähönen. Mähönen on mukana myös sen työvaliokunnassa ja kiinteistöryhmässä.  

TALOUSARVIOVERTAILU  

Kiinteistöyhdistyksen vuoden 2017 talousarvio toteutui kohtalaisen hyvin.  

Järjestötoiminnassa henkilöstökulut, palkka- ja henkilösivukulut, jäivät alle arvioidun. Uuden toiminnanjohtajan rekrytointi aiheutti lisäkuluja, mutta toisaalta vt. toiminnanjohtajan työllistämiseen saatiin palkkatukea. Kokous- ja neuvottelukulut sekä työterveyskulut olivat selvästi yli arvioidun. 

Koulutustoiminnassa kaikki kulut (tilavuokrat, tarjoilut, materiaalit, luentopalkkiot) jäivät alle arvioidun. Kaikki koulutukset kuitenkin pidettiin suunnitellusti. 

Varainhankinnassa jäsenmaksutulot vastasivat arvioitua, mutta jäsenhankintapalkkioissa säästettiin. 

Sijoitus- ja rahoitustoiminnassa vuokratuotot jäivät alle arvioidun, kun yksi huoneisto oli pitkään vuokraamatta. Myöskään yhdistyksen toimitiloissa ei ollut vuokralaisia. 

Yhdistyksen taloudellinen tilanne käy ilmi oheisesta tuloslaskelmasta, joka osoittaa     39 827,63 euroa ylijäämää, sekä taseesta, joka on loppusummaltaan 1 939 635,39 euroa. 

 

Jyväskylässä 15.2.2018 

 

KESKI-SUOMEN KIINTEISTÖYHDISTYS ry 

Hallitus

Haku